Improbe amor, quid non mortalia pectora cogis? - Krutá lásko, kam ty až doženeš smrtelná srdce?
....Most people think time is like a river that flows swift and sure in one direction. But I have seen the face of time and I can tell you they are wrong. Time is an ocean in a storm. You may wonder who I am or why I say this. Sit tight and I will tell you a tale like none you have ever heard....

Červenec 2007

Statistika TOP LIST

28. července 2007 v 16:56 | aktakru |  Zajímavosti a záhady
Dnes jsem tady dala novinku-tj TOP LIST statistiku. Jestli chcete vidět velká čísla-Choďte sem moc ale opravdu moc často a rádi!
Váš aktakru

Numerologie

15. července 2007 v 13:51 | aktakru |  Zajímavosti a záhady

Numerologie

Numerologie je pradávná věda, která zkoumá datum narození člověka s cílem dospět k lepšímu pochopení jeho osobnosti. Datum narození nám může říci mnohé o našich povahových vlastnostech, schopnostech, profesionálních možnostech, zdravotních potížích, sexuální energii apod. Lze vyčíst životní cestu, životní úkol, nadání a předpoklady, ale i problémy, na kterých je nutno pracovat. Málo lidí si již dnes uvědomuje, že čísla nevyjadřují jen kvantitu, ale i kvalitu.

Výklad z data narození Vám představí kdo jste a ukáže Vám vaše vrozené vlastnosti, které budeme mít celý život a představí Vám vaše životní postoje. Je to nezměnitelná část Vaší osobnosti. Toto číslo se vypočítá z data narození.
Aby jste vypočetli své číslo sečtěte svůj den narození, měsíc narození a rok narození. Např: 12.5.1974=12+5=17 19+7=26 4+26=30 30+26=56 5+6=11 Jestlli vám výjde 11 nebo 22 dále nesčítejte. Jinak sečtěte.

Výklad čísel

1. Má sklon k vůdcovství. Má odvahu a inspiraci. Je aktivní a tvůrčí. Přednost dává individuálnímu úspěchu. Schopnost prosadit se vlastní iniciativou a vůli uspět. Je třeba více času věnovat druhým. Je dobré ji chválit. Ráda dominuje. Řídící schopnosti. Někdy dosáhne slávy nebo společenského postavení.

Pozor na nadřazenost a tvrdohlavost. Osobní váhavost a obtíže v hledání vlastní cesty. Malá pomoc a podpora z vnějšku. Osamělost.
2. Tato osoba je snášenlivá. Laskavá a vyniká velmi dobrou intuicí. Kterou může využívat při své činnosti. Je dobré naslouchat druhým, mít trpělivost a učit se umění diplomacie. Nedostatek odvahy k realizaci plánů. Iniciativu přenechává druhému. Od partnera potřebuje oddanost. Důležité jsou vztahy, přátelství a citový a partnerský život. Dovede dobře usmiřovat osoby, které jsou ve sporu. Úspěch ve spolupráci s druhými.

Lpění na majetku. Pozor na malichernosti. Může se projevit určitá pasivita a sklon poddat se okolnostem. Pozor na podřízenost a přecitlivělost. Špatně se vyrovnává se stresem. Potřebuje kolem sebe klid a pohodu, jinak se stane roztržitou a nervózní. Často se vyhýbá jakékoliv formě vedení a odpovědnosti.
3. Tato osoba je mentálně čilá a má činorodou mysl. Je tvořivá, originální a má dobrou obrazotvornost. Nesnáší nudu. Ráda spolupracuje s druhými lidmi. Vyniká osobním kouzlem a vtipem. Je kritická k druhým, a proto je třeba se učit určité diplomacii. Pro aktivní činnost potřebuje pracovat bez zábran a s volností. Velmi ráda pracuje ve dvojici. Často se stává, že lépe pracuje pod vlivem stresu, který aktivuje její mentální energii. Obvykle má rychlý úspěch. Je třeba více ctižádostivosti a otevřít se. Je vynalézavá a nápaditá při řešení problémů. Snadné navazování kontaktů, někdy ale povrchní. Rychle se rozhoduje avšak ne vždy správně.

Pozor na neklid, roztěkanost, přílišnou výbušnost, vznětlivost, strach z jednotvárnosti a nevyrovnaného finančního života. Pozor na neopatrnost.
4. Dosáhne pracovních úspěchů díky své vytrvalosti a systematické práci. Důležitá je důslednost a pořádek. Úspěch v pozdějším věku a po poměrně usilovné práci. Důležitá je trpělivost. Tato osoba je praktická a konzervativní. Nemá chuť ke změnám, i když nemá ráda monotónní život. Je obvykle fyzicky zdatná a proto dává přednost činnostem, kde uplatní fyzickou sílu a obratnost. Je pracovitá. Potřebuje jistotu věrnosti partnera.

Pozor na nedbalost a zúžený pohled na život. Opatrnost při rozhodování. Pozor na to, aby to, co prožívá, neobracela dovnitř, což působí na nervový systém, proto je důležité uvolňování energie. Může se objevit nedostatek sebejistoty.
5. Tato osoba potřebuje pohyb, změny a ráda cestuje. Vyhledává svobodu a dobrodružství. Je přístupná novým věcem a myšlenkám. Má vůdcovské sklony. Má dobré šance. Je ambiciózní, avšak velmi citlivá a vyhýbá se rutině a nudě. Imponují jí lidé, kteří ji dokážou získat v nějaké oblasti.

Nepodléhat okamžitým nápadům, nestálosti, sklonu k nervozitě a neklidu. Je dobré udržet rovnováhu v citové, profesionální a finanční oblasti. Nemá ráda pravidla a omezení a nelze ji k ničemu donutit. Pozor na nehody.
6. Velmi často tato osoba bude před volbou a je třeba se dobře rozhodovat tváři v tvář vznikajícím příležitostem. Partnerství, rodina, domov jsou základem pro úspěch. Ráda pomáhá druhým. Potřebuje partnera, který splní její představy. Touží po harmonizaci vztahu. Obvykle jsou láska a manželství úspěšné. Je však třeba najít ochotu k ústupkům. Často má smysl pro obchod a příklon k estetice nebo umění. Pravidelněji se věnovat zdraví. Klade důraz na materiální stránku života. Je velmi důležité si ujasnit, co je dobré a co je špatné a pochopit, že smyslem překážek je posílit a prověřit vůli. Důležité je uznání, láska apod., která rozvíjí její sebedůvěru.

Pozor na váhavost, roztěkanost a netoleranci. Přílišná snaha po dokonalosti a nedůtklivost.
7. Tato osoba dává přednost duševní práci. Je snaha se realizovat ve skutečném kvalitním životě a vyvíjet se prací na sobě samém. Potřebuje pro svůj život přátelství. Manželství může být nesnadné, neboť chce být nezávislá. Dochází k nečekaným změnám v životě. Nic nedělat silou. K úspěchu je třeba dobře vnímat druhé a život a rozvíjet sebedůvěru. Přátelství a vztahy hrají hlavní úlohu. Realizace materiálních cílů je obtížná, i když peníze přicházejí nečekaným způsobem. Může se objevit sklon ke studiu, duchovnímu životu nebo velké cesty. Dobře působí venkov, hory nebo moře. U této osoby se může projevit léčitelské nadání ve všech směrech jako je fyzický, emocionální i duchovní směr.

Pozor na pesimismus a přílišnou strohost. Někdy je pyšná a nepřístupná. Nedostatek realismu. Pozor na samotu. Důležitá je nezaujatost.
8. Tato osoba je ctižádostivá. Touží po moci a penězích. Riskantní cesty jí přinesou úspěch. Problémem je někdy nedostatek odvahy, odolnosti a duševní rovnováhy. Má dobré řídící a organizační schopnosti. Je houževnatá, vytrvalá, ale konzervativní. Pro tuto osobu je důležité pochopit rovnováhu v životní existenci. Je třeba pochopit příčiny a následky. Je třeba udržet v rovnováze dávání a braní, materiální majetek nepřinese klid, ani uspokojení, pokud nebude ke prospěchu ostatním. Má silný charakter a vůli překonávat překážky.

Pozor na zneužívání moci, které může mít vážné důsledky, útočnost, tvrdost, nesnášenlivost a netrpělivost. Je dobré naučit se čekat na úspěch, jinak vzniká riziko značných neúspěchů. Nikdy neztrácet ze zřetele smysl pro slušnost a úctu k druhým, jinak hrozí finanční nebo právní problémy. Má o sobě vysoké mínění a je vybíravá. Je náladová. Nehody nebo problémy se zdravím mohou být brzdou v rozvoji.
9. Tato osoba hledá ideál. Bude podnikat cesty, aby získala zkušenosti a setkání s významnými lidmi. Má vysokou úroveň mentální energie a všechna úskalí a problémy zvládne. Dobré je, když zvýší oddanost věci, citlivost a odvahu. Idealistický přístup k sobě i okolí. Je zodpovědná. Někdy si neuvědomuje hloubku své moudrosti. Není pro ni nutné zvýšené materiální zajištění. Láska, pravda a přátelství, to je velmi důležité. Potřeba dávat mnohé ze sebe ve prospěch druhých. Občas nečekaný úspěch a realizace velkých plánů a to v době zralosti. Široká komunikace s veřejností nebo zahraničím. Snadno se učí.

Pozor na sklon k iluzím, vypjaté citovosti, náladovým a přehnaným reakcím. Sklon k citovému napětí a psychickým výstřelkům.
11. Tato osoba je ambiciózní a inteligentní. Může dosáhnout velkého úspěchu, ale i krachu. Je nadaná a má sklon k vizím. Dovede využívat inspirace shora. Je potřebná trpělivost a vyrovnanost a dále více vůle. Je citlivá a tvořivá. Je potřebné se naučit správně hodnotit své emoce a otřesy.

Pozor na netrpělivost, nepochopení druhého, tvrdost a nesmiřitelnost. Pozor na nedorozumění, na stresové situace a proměnlivý materiální život. Pozor, aby své nevšední schopnosti nevyužívala jen k hromadění majetku.
22. Tato osoba má snahu po kolektivní činnosti. Je vysoké inteligence. Osobní život je na druhém místě. Má touhu budovat pro druhé. Vidí daleko a v širokých souvislostech. Má inspiraci a sílu. Je dobré naslouchat svému vnitřnímu hlasu. Snažit se o lidský přístup. Pozor na duševní přetíženost až poblouznění. Vyhýbat se nesoustředěnosti.


Shrek(1,2,3)

13. července 2007 v 18:28 | aktakru
Myslím, že doopravdy všichni znáte Shreka, Fionu, oslíka, kocoura a další postavy.
První díl:
V prvním díle jsme se seznámili i s Perníčkem, Pinokiem, třemi prasátky atd. Taky jsme viděli dalekou cestu, kterou Shrek s Oslíkem překonali pro záchranu princezny Fiony. Byla uvězdněna v nejvyšší komnatě nejvyšší věže, kterou hlídala dračice, která se zamilovala do Oslíka. Shrek Fionu osvobodil a cestou zpět přibral ještě oslíka. Cestou zpátky však ještě nevěděli, že Fiona je zakletá a vždy po západu slunce se mění na zlobra. Uviděl jí tak, až Oslík, když přes noc zastavovali u mlýna. Další den, už si Fionu odvezl král, který si ji chtěl vzít za ženu. Ovšem Shrek ji miloval a tak vtrhnul do kostela a řekl ji "miluji tě". Což některé dojalo, ale krále rozzuřilo. Ale protože už bylo těsně před západem slunce Fiona odstoupila a ukázala všem tu druhou podobu, což byl skandál. Naštěstí všechno dobře dopadlo a Shrek si vzal za ženu Fionu a měli krásnou svatbu.
Druhý díl:
Druhý díl je o tom, že Fiona, Shrek a oslík jeli do království za sedmero horama, protože tam panuji Fionini rodiče. A protože je jasné že nikdo nečekal, že to budou zlobři, měli po příjezdu trable. U večeře se pohádal Shrek s Heroldem(otcem Fiony) a proto Fiona utekla do svého pokoje. Tam přiletěla dobrá víla a snažila se všecko dát do pořádku, ovšem že se to Fioně nelíbilo, tak zařvala "DOST"! A víla po příchodu Shreka odjela ve svém kočáře. Později víla donutila Herolda, ať se Shrekem něco udělá, protože Fionu měl mít její syn Krasoň. Herold proto šel do hospody, aby tam vyhledal druhořadého zabijáka a domluvil se s ním. Pak řekl Shrekovi že si spolu vyrazí do lesa. Byla to past, naštěstí všichni přežili (ten zabiják byl kocourek, který se s nimi spřátelil). Potom někdy ukradli lektvar víle. Shrek se stal mužem, Fiona ženou a oslík koněm. Přespali ve stodole a pak vyrazili do království, kde však mezitím Krasoň předstíral že je Shrek. Potom někdy Shreka, oslíka(koně) a kocoura zavřeli ale vysvobodili je kámoši(myšky,pinokio,perníček,vlk) a pak šli upéct velkého perníka, kterým se dostali do hradu. Potom se tam dělo moc věcí tak to trochu přeskočím. Skončilo to tak, že se vrátili do své původní podoby, avšak Víla se pokusila zabít Shreka, zachránil ho Herold, který se vrátil zpět do své původní podoby, čili do podoby žábáka. Vsuvka byla na konci taková, že tam přiletěla dračice s malými mutantíky. To je konec.(Je to moc zkrácené)
Třetí díl:
Posuďte sami: Král Harold má nakahánku, a je proto jasné, že musí vládu v království Za sedmero horami někomu předat. Ještě jasnější je, že nástupcem trůnu se má stát manžel jeho nejjasnější dcery Fiony. Shrek se ale vyhlídkám na kralování brání tak intenzívně, že se raději rozhodne přemluvit Fionina bratrance, teenagera Artuše, aby si královskou korunu nasadil on. Nejdřív ho ale bude muset najít a udělat z něj chlapa. Zatímco Shrek, Oslík a Kocour v botách se vydávají na poměrně dobrodružnou expedici, osiřelá Fiona má úplně jiné starosti. Absence mužského elementu v království se rozhodne zneužít již jednou odpálkovaný Krasoň, který se chce za pomoci záporných pohádkových postav zmocnit vlády v zemi Za sedmero horami násilím. Fiona je ale především Zlobryně a až na druhém místě princezna, a proto se Krasoňovi a jeho zlé armádě postaví. Navíc není sama, v první linii s ní kromě královny Lilien kráčí i svůdné komando princezen (Sněhurka, Popelka, Růženka a další), které jsou odhodlány všechny své přednosti využít boji. Ve Shrekovi Třetím bude prostě pořádně veselo, a to jsme tu ještě nezmínili draslíky, roztomilé potomky Oslíka a Dračice, a malé zlobříky, které se narodí. Naštěstí zase všechno dobře dopadne, králem se stane Artuš, Krasoň tedy vládnout nebude. Fiona se Shrekem se vrátí do své bažiny i se svými třemi potomky. (Je to taky mocinky moc zkrácené) Konec.
http://www.empiremovies.com/nextraimages/shrek-3.jpg

Vodopády

13. července 2007 v 17:33 | aktakru |  Texty písní a videa
Chaozz - VodopádyKaždej den na tomhle světě něco vzniká
když muž a žena chtěj tady něco nechat
daj život nebo spíš daj bytí,
kterej teprv pak svůj vlak života chytí
a pak se celej život o něco snaží
o něčem sní a snad se to i daří
ale někdy se to zmaří za těch X let
a kniha změní téma během několika vět
těch X let se mění v sekundy zlomek
kterej veme slova z úst aniž by člověk dořek
všechno se bourá, věci berou rychlý spády
a pak má člověk pocit, že jen chytá vodopády

REF: I přes vodopády řeky plynou dál svět se točí točí točí a voda padá padá padá
dolů z mejch očí

Něco tak krásnýho jako život někdy je
změní se v noční můru a ty slyšíš jenom ne
vlastně co to je? Je to snad osud?
Je to snad bůh, ten kdo drží v ruce kosu?
Pak je to zabiják snů, kterejm člověk věří
ale v něj člověk taky věří, tak vo co tady běží
proč hezký holky končej s dírama v žilách
proč dobrý kluci sou zavřený v celách
proč hezký holky končej na chodníku
a proč dobrý kluci končej u hrobníků
má někdo odpověď, když bůh otáčí se zády?
Chci to vědět, už nechci chytat vodopády!

Nechci ti radit, ale pevně za svym si stůj
ten život kterej zachráníš může bejt tvůj
v mý knize života se snažim hlídat si záda
rvu se se všim jako jednočlenná armáda
lidi říkaj: "Co řešíš ty cvoku?"
ale já nechci ztratit svý sny kvůli jednomu kroku
utřu slzu v mym oku a pudu dále
za Steela a Borise co hnijou v kriminále
za Tomáše, kterýmu život nebyl přán
za Roberta, kterej od nás odešel sám
za tenhle svět, kde se čas ujal vlády
budu chytat štěstí a nechám padat vodopády!
REF...

Nikdy to nevzdávej

13. července 2007 v 16:30 | aktakru

Nikdy to nevzdávej - Raise Your Voice
(Je to ten nejhezčí film od Hil ... vážně)Obrazek

Terri Fletcher (Hilary Duff) je velmi talentovaná zpěvačka z malého města, která ví co chce, ale její přísný otec má o ni příliš velký strach a nechce ji pustit na letní uměleckou akademii talentovaných zpěváků v Los Angles, kde jsou vybíráni jen ti nejlepší z celé země. Bohužel hned na začátku se stane tragické neštěstí. Její bratr nepřežije autonehodu, kterou zavinil opilý řidič. V tu ránu se Terri a celé rodině obrátí život na ruby. Její otec má ještě větší strach o své poslední dítě a celkově jsou na tom všichni špatně. Maminka nechce žít s pocitem viny, že si Terri zkazí život, a tak ji pustí do Los Angeles, protože ví, že je to jediná šance, aby začala znovu žít. Terri to zpočátku na škole nemá vůbec jednoduché a každý den bojuje se strachem a pocitem viny. Nakonec si tam najde kamarády a ukáže svůj nesporný talent, který bylo třeba rozvíjet a celou rodinu to znovu semkne. Tatínek pochopí, že dělal chybu a nemůže být pyšnější.
A fotky:
2006112184642339108.jpg
2006112184643535985.jpg
2006112184644468421.jpg

Né pětku né!

13. července 2007 v 16:01 | aktakru |  Texty písní a videa

Josef Melen - Né, Pětku Né

®2: Né, pětku né
Já jsem v tom nevinně
Tak prosím pětku né
Tak prosím pětku né
Né, pětku né
Běda jsem ztracený
Táta se rozlobí
Zas budu trestaný

Že jsem chyběl
A látku nedohnal
Já budu asi bit
Tak čert aby to vzal
Musel jsem prát
A doma pomáhat
Věřtě třídní
Nechci se vymlouvat.

®: Né, pětku né
Já jsem v tom nevinně
Tak prosím pětku né
Tak prosím pětku né

Šel jsem na nákup
A pak hlídal bráchu
A jedné starší jsem paní tašku nes
Dostal jsem křeč
A zlomil si nohu
Tak se omlouvám

®2:

Mněl jsem dojem že byla neděle
A ak jsem nevylez
Ve středu z postele
Musel jsem prát a kapy luxovat
Věřtě třídní
Nechci se vymlouvat.

®:

Šel jsem na nákup
A pak hlídal ségru
A jednej starší jsem paní tašku nes
Dostal jsem křeč
A zlomil si ruku
Tak se omlouvám

®2:

Že jsem chyběl
A látku nedohnal
Já asi budu bit
Tak čert aby to vzal
Musel jsem prát
A doma pomáhat
Věřtě třídní
Nechci se vymlouvat.

Don´t worry, be happy!

13. července 2007 v 15:59 | aktakru |  Texty písní a videa
Don't worry, be happy

(whistling)
Here's a little song i wrote,
you might want to sing it note for note,
don't worry, be happy

in every life we have some trouble,
when you worry you make it double
don't worry, be happy

dont worry be happy now
dont worry be happy
dont worry be happy
dont worry be happy
dont worry be happy
aint got no place to lay your head,
somebody came and took your bed,
don't worry, be happy

the landlord say your rent is late,
he may have to litagate,
dont worry (small laugh) be happy,

look at me im happy,
don't worry, be happy

i give you my phone number,
when your worried, call me,
i make you happy

don't worry, be happy

aint got no cash, aint got no style,
aint got no gal to make you smile
but don't worry, be happy

cos when you worry, your face will frown,
and that will bring everybody down,
so don't worry, be happy

don't worry, be happy now...

don't worry, be happy
don't worry, be happy
don't worry, be happy
don't worry, be happy

now there this song i wrote
i hope you you learned it note for note
like good little children

dont worry be happy

listen to what i say
in your life expect some trouble
when you worry you make it double
dont worry be happy
be happy now

dont worry, be happy
dont worry, be happy
dont worry, be happy
dont worry, be happy
dont worry
dont worry be happy
don't worry, don't worry, don't do it,
be happy,put a smile on your face,
don't bring everybody down like this

don't worry, it will soon pass whatever it is,-acapo

Nezvratný osud 1, 2 a 3

13. července 2007 v 14:09 | aktakru

Nezvratný osud 1

Nezvratný osud - Final DestinationUSA, 2001
Režie: James Wong
Hrají: Ali Larter...

Smrt je někde nablízku a Alex Browning má to štěstí (nebo smůlu?), že ví kdy a kde se zubatá objeví. Alexovo zvláštní nadání se poprvé projeví těsně po nástupu na palubu letadla, kterým má, společně se svými spolužáky ze střední školy, letět na školní výlet do Paříže. A právě když už sedí v kabině a se zapnutým bezpečnostním pásem čeká na odlet, promítne se mu před očima hrozivá vize, ve které prožije start letadla následovaný explozí, již nikdo z pasažérů nepřežije. Alex propadne panice a vyzývá všechny, aby okamžitě vystoupili, čímž způsobí mezi pasažéry takový rozruch, že jej společně s dalšími šesti spolucestujícími posádka vykáže z letadla.

Kromě Alexe se tak ocitnou zpátky na letišti jeho kamarádi Tod a Billy, spolužačka Clear, která instinktivně vycítila, že Alexovy obavy jsou oprávněné, Carter, který se s Alexem v letadle popral a byl za to vyveden i se svou přítelkyní Terry, a jejich učitelka, slečna Lewtonová, která se dobrovolně rozhodla, že se svými studenty počká na další let. Atmosféru vzájemného obviňování za ztrátu půldne v Paříži přeruší výbuch letadla, ke kterému skutečně krátce po startu dojde.

Nikdo nechápe, jak mohl Alex katastrofu předvídat, a nakonec, místo aby mu byli vděční, se ho spíš bojí a hledí na něj s nevraživostí. I agenti FBI, kteří ho vyšetřují, si jeho vysvětlení vyslechnou s nedůvěrou a spíše si Alexe zařadí mezi podezřelé. Zvláště když po několika týdnech začínají umírat další z těch, co díky Alexovi přežili. Alex postupně nabývá přesvědčení, že díky jeho předtuše se jim všem sice podařilo smrt obelstít, ale ne nadlouho. Proto se spojí se zbývajícími kamarády, aby společnými silami čelili osudu a vyzráli nad smrtí.
Alex se snaží všechny dostat z letadla
Nezvratný osud 2
Nezvratný osud úvodní bouračka při které to vše začne. Film jsme viděli několikrát ale pořád stojí za to.
Pro ty, kteří film neviděli, vřele doporučujeme a tady je malá video ochutnávka.
Nezvratný osud je v rámci žánru hororu výjimečný film. Zlo v něm nepředstavuje nějaký vyšinutý vraždící maniak s maskou nebo motorovou pilou ale neviditelná moc: osud. Je tak mnohem opravdovější - a tím i děsivější.
Noční můra či nezvratný osud.

Nezvratný osud 3

http://www.volume.cz/include_images/n/nezvratny_osud_3/nezvratny_osud_3_2.jpg
USA, 2006
Režie: James Wong
Hrají: Mary Elizabeth Winstead, Ryan Merriman, Alexz Johnson, Sam Easton...

James Wong se po šesti letech vrací k dnes už kultovému hororovému thrilleru Nezvratný osud a přináší třetí pokračování. V jedničce i dvojce jsme viděli marný boj skupinky lidí, kteří sa snažili uniknout rafinovaným nástrahám smrti. A "oklamat smrť" se budou snažit i hlavní hrdinové trojky. Osud hrdinů prvých dvou příběhů se uzavřel a začíná se úplně nová kapitola. Po letadle a dálnici se tentokrát děj přenese na horskou dráhu. Hlavní hrdinka Wendy má předtuchu, že populární horská dráha "The Devil's Flight" se vykolejí a všichni pasažéři budou doslova rozmetaní po celém zábavném parku. Podaří se jí přesvědčit pár lidí, aby se horské dráze vyhli a našli si radši jinou zábavu. Po chvíli z bezpečné vzdálenosti sledují, jak se vize stává skutečností a horská dráha sa rozpadává. Ale jak jsme se už dozvěděli z předcházejících filmů, smrt se jen tak lehko oklamat nedá. A pokud je váš čas, ona si způsob jak vás dostat najde...
Rozhodnětě o osudech hlavních hrdinů ! Vše je ve vašich rukou!
Filmy jsou děsivější než jsou na fotkách! Doporučuji se na ně podívat, aspoň na jeden díl! Asi se budete trochu bát!

Noční můra v Elm Street

13. července 2007 v 13:22 | aktakru
Nancy (Heather Langenkamp) prožila smrt svých přátel. Matka a její blízké okolí si myslí, že se zbláznila a vytváří si vlastní postavu, která je zabila. Jenže postupem času napovrch vyplouvají důkazy, že vrahem je Freddy Krueger (Robert Englund), který se jí zjevuje prostřednictvím snů. Nancy zjistí, že v minulosti zabil 20 dětí a rodiče se sami pomstili, když selhali vyšetřující orgány. Nezbývá ji než se vydat do posledního nerovného boje s Freddym a záchranou ji může být právě její otec (John Saxon). Obsah filmu je mnohem děsivější, raději jsem ho tu nedávala, aby jste se nebáli. Podle mne je to určitě horor.
I fotky nejsou pěkné, kdo má slabší povahu, ať se radši nedívá!
Johnny Depp in New Line Cinema's A Nightmare on Elm Street
Johnny Depp in New Line Cinema's A Nightmare on Elm Street